Pregled projekta prema komponentama studije izvedivosti

Za potrebe projekta aglomeracija Labin-Raša-Rabac izrađena je Studija izvedivosti, u kojoj je napravljena analiza svih mjera poboljšanja sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Labin-Raša-Rabac. Prema do sada izrađenoj verziji (verzija 14) projekt se može promatrati kroz sljedeće komponente:

1. MJERE POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE

2. NADZOR

3. PROMOCIJA I VIDLJIVOST

4. UPRAVLJANJE PROJEKTOM

Skip to content