Mjera 5

Izgradnja UPPV-a

S obzirom na probleme povremenog zamućivanja glavnih izvorišta za vodoopskrbu Labinštine (Fonte Gaja, Kokoti, Mutvica) te uzimajući u obzir najave o postroženju kriterija za pojedine parametre kakvoće vode za ljudsku potrošnju pa tako i za parametar mutnoće, projektom se predviđa izgradnja novog postrojenja za pročišćavanje pitke vode na lokaciji postojeće vodospreme Breg. Predviđeni kapacitet postrojenja iznosi 190 l/s, a predviđena tehnologija bazira se na ultrafiltraciji. Uz izvedbu samog postrojenja, potrebno je urediti i pristupni put (615 m). Također, kako bi se opskrba pročišćenom vodom za ljudsku potrošnju omogućila za sve korisnike (konkretno za stanovnike naselja Raša i Krapan), potrebno je rekonstruirati i spojni cjevovod između vodosprema VS Brdo i VS Raša u duljini od oko 2.622 m. U sklopu ove mjere predviđa se i rekonstrukcija glavnog dobavnog cjevovoda od izvorišta Fonte Gaja do VS Brdo u duljini 911 m, koji je značajne starosti i u dotrajalom stanju, a predstavlja glavni dobavni vodoopskrbni pravac.

Ova mjera projekta ima kapitalni trošak oko 35,36 milijuna HRK.

Skip to content