Mjera 5

Izgradnja UPPV-a

S obzirom na probleme povremenog zamućivanja glavnih izvorišta za vodoopskrbu Labinštine (Fonte Gaja, Kokoti, Mutvica) te uzimajući u obzir najave o postroženju kriterija za pojedine parametre kakvoće vode za piće pa tako i za parametar mutnoće, projektom se predviđa izgradnja novog postrojenja za pročišćavanje pitke vode na lokaciji postojeće vodospreme Breg. Predviđeni kapacitet postrojenja iznosi 240 l/s, a predviđena tehnologija bazira se na ultrafiltraciji. Uz izvedbu samog postrojenja, potrebno je urediti i pristupni put (615 m). Također, kako bi se opskrba pročišćenom pitkom vodom omogućila za sve korisnike (konkretno za stanovnike naselja Raša i Krapan), potrebno je izgraditi i spojni cjevovod između vodosprema VS Breg i VS Raša u duljini od 3.130 m. U sklopu ove mjere predviđa se i rekonstrukcija glavnog dobavnog cjevovoda od izvorišta Fonte Gaja do VS Brdo u duljini 896 m, koji je značajne starosti i u dotrajalom stanju, a predstavlja glavni dobavni vodoopskrbni pravac.

Ova mjera projekta ima kapitalni trošak od 4.910.720 EUR.

Skip to content