Mjera 5

Izgradnja UPPV-a

S obzirom na pojave povremenog Zamućenja glavnih izvorišta za vodoopskrbu Labinštine uslijed većih količina padalina (Fonte Gaja, Kokoti, Mutvica) te uzimajući u obzir usklađenje sa DIREKTIVOM (EU) 2020/2184 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16.12.2020. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju, projektom se predviđa izgradnja novog postrojenja za pročišćavanje vode za ljudsku potrošnju na lokaciji postojeće vodospreme Breg. Predviđeni kapacitet postrojenja iznosi 190 l/s, a predviđena tehnologija bazira se na ultrafiltraciji. Uz izvedbu samog postrojenja, potrebno je urediti i pristupni put. Također, kako bi se opskrba pročišćenom vodom za ljudsku potrošnju omogućila za sve korisnike koji su u zoni opskrbe Fonte Gaja, Kokoti i Mutvica, a nakon izgradnje cjevovoda i zone opskrbe Sv. Anton, potrebno je rekonstruirati i spojni cjevovod između vodosprema VS Brdo i VS Raša u duljini od oko 2.300 m.

Ova mjera projekta ima kapitalni trošak od oko 30,0 milijuna HRK.

Skip to content