Pregled procijenjenih troškova projekta prema studiji izvedivosti

*Napomena: jedinični trošak razdijeljivanja sustava odvodnje uzet je s 3.000 kn/m’, dok je za „običnu“ rekonstrukciju jedinični trošak definiran s 2.750 kn/m’, a trošak izgradnje novog sustava definiran je s 2.500 kn/m’. Navedeni iznosi odnose se na minimalne profile (DN 300) i rastu s povećanjem profila cijevi.

Stopa EU sufinanciranja iznosi 70,24% ukupno prihvatljivih troškova, odnosno 436.093.499 HRK, a ostatak će se financirati nacionalnom komponentom i to prema tablici  :


 Raspodjela prihvatljivih troškova po jedinicama lokalne samouprave

Skip to content