Promocija i vidljivost

Predviđa se nabava sljedećih aktivnosti u svrhu vidljivosti i promidžbe projekta:

• Pripremne aktivnosti u cilju informiranja i jačanja vidljivosti

• Promidžba projekta

• Informiranje ciljnih javnosti s ciljem jačanja vidljivosti

• Osnaživanje kapaciteta Naručitelja za potrebe provedbe projekta s ciljem održivosti projekta

• Odnosi s medijima s ciljem jačanja vidljivosti

• Evaluacija provedenih aktivnosti i izrada izviješća u skladu s primjenjivim EU pravilima.

Ova komponenta projekta ima kapitalni trošak od oko 0,73 milijuna HRK.

Skip to content