Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Sukladno čl. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN. br. 25/13, 85/15) Vodovod Labin d.o.o. Labin, informacije kojima raspolaže učinit će dostupnim svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi (korisnik ) u skladu s uvjetima i ograničenjima Zakona o pravu na pristup informacijama. Korisnik ostvaruje pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se službeniku za informiranje

Podnositelju zahtjeva ima se pravo obračunati stvarni trošak nastao pružanjem informacije. Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama propisana je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN br. 12/2014., NN br. 15/2014.)

Službenik za informiranje:
Igor Verbanac, dipl.iur.
Tel.: 385 52 855 155
E-mail: vodovod-labin@vodovod-labin.hr
Adresa: Slobode 6, 52220 LABIN

Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2023. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2022. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2021. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2020. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2019. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2016. GODINU

OSTALI DOKUMENTI

Skip to content