Uprava društva

Jedini član uprave Društva je g. Alen Golja, direktor Društva, koji tu funkciju vrši od 01. rujna 2020. godine. Direktor vodi poslove Društva, organizira i upravlja procesom rada Društva na vlastitu odgovornost, te zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Voda je tekućina života, osnovni preduvjet života, nastanka i razvoja civilizacije te predstavlja vrijednost nemjerljivu materijalnim dobrima. Voda je najzastupljenija tvar u građi svih živih bića pa se s pravom može tvrditi da je voda život. Ne postoji ništa što je može zamijeniti. 

Kakvu ćemo vodu piti u budućnosti, ovisi o nivou ekološke svijesti svakog pojedinca, racionalnoj potrošnji, primjeni sustavne tehnologije, obradi i pročišćavanju otpadnih voda, kontroliranoj primjeni agrotehničkih sredstava (pesticida), kontroliranom i neškodljivom odlaganju svih kategorija otpada i planiranju aktivnosti te ponašanju u skladu s ciljem očuvanja i zaštite voda.

Pred nama je realizacija projekta Aglomeracije Labin – Raša- Rabac. Radi se o najvećem projektu na ovim prostorima sufinanciranom sredstvima EU fondova vrijednom oko  500 milijuna kuna.

Ponosni smo na projekt koji pokrećemo i u suradnji sa ostalim poduzećima Labinštine sustavno doprinosimo na očuvanju okoliša i zaštitu voda na području Labinštine

Skip to content