Pravni propisi

 1. Zakon o trgovačkim društvima (NN br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003,     107/2007, 146/2008, 137/2009, 152/2011, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/2019)
 2. Zakon o radu (NN br. 93/2014, 127/2017, 98/2019)
 3. Zakon o vodama (NN br. 66/2019)
 4. Zakon o vodnim uslugama (NN br. 66/2019)
 5. Uredba o uslužnim područjima (NN br. 67/2014)
 6. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (NN br. 28/2011, 16/2014)
 7. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (NN br. 28/2011, 16/2014)
 8. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN br. 153/2009, 90/2011, 56/2013, 154/2014, 119/2015, 120/2016, 127/2017 i 66/2019)
 9. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN br. 78/2015, 102/2019)
 10. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN br. 108/2012, 144/2012, 81/2013, 112/2013, 71/2015, 78/2015))
 11. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 56/2013, 64/2015, 104/2017, 115/2018, 16/2020)
 12. Ovršni zakon (NN br. 112/2012, 25/2013, 93/2014, 73/2017)
 13. Zakon o obveznim odnosima (NN br. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018)
 14. Zakon o zaštiti potrošača (NN br. 41/2014, 110/2015, 14/2019)
 15. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/1996, 68/1998, 137/1999, 22/2000, 73/2000, 129/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009, 153/2009,143/2012, 152/2014, 81/2015 i 94/2017)
 16. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN br. 74/2014, 69/2017, 98/2019)
 17. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/2014, 118/2014, 154/2014, 94/2018 i 96/2018)
 18. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/2013, 85/2015)
 19. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN br. 12/2014, NN br.15/2014)
 20. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br.42/2018)
 21. Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/2016)
Skip to content