O službi

Služba za pročišćavanje i kontrolu kvalitete vode

Vodoopskrba

Služba za pročišćavanje i kontrolu kvalitete vode odgovorna je za sustavno praćenje parametara zdravstvene ispravnosti izvorišta koja ulaze u  sustav vodoopskrbe Vodovoda Labin i kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnim objektima i distributivnoj mreži do potrošača te praćenje tehnološkog procesa dezinfekcije,  a sve u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju NN 56/13,64/15,104/17,115/18,16/20 i pratećim Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registara pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe NN 125/17, 39/20 .

Odvodnja

Uz vodoopskrbu Vodovod Labin bavi se i djelatnošću odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Služba za pročišćavanje i kontrolu kvalitete vode ima ulogu u praćenju parametara odnosno opterećenja ispuštenih otpadnih voda kao i u komunikaciji sa nadležnim institucijama vezano uz ispitivanje opterećenja ulaznih i izlaznih otpadnih voda koje se ispuštaju u određene prijemnike , poštujući vodopravne dozvole za ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda.

Odvodnja – kvaliteta pročišćenih otpadnih voda

Uzorkovanje te kontrola parametara otpadnih voda vrše se internom kontrolom u pogonskom laboratoriju Vodovoda Labin d.o.o. smještenom na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Labina, te vanjskom kontrolom od strane ovlaštenog laboratorija Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

Učinkovitost pročišćavanja otpadne vode, sagledavajući sve mjerene parametre, vrlo je visoka. Drugi stupanj pročišćavanja definira se kao obrada komunalnih otpadnih voda postupkom koji obuhvaća biološku obradu sa sekundarnim taloženjem kojim se uklanja 70% BPK5 ulaznih otpadnih voda i 75% KPK ulaznih otpadnih voda. Na temelju toga može se zaključiti da je učinkovitost pročišćavanja na visokoj razini i da sustav odlično funkcionira s obzirom na veliko ulazno opterećenje.

Drugi stupanj pročišćavanja predviđa uklanjanje otopljenih biorazgradivih tvari što UPOV Labin vrlo dobro odrađuje, a pored toga vrlo je visoka učinkovitost uklanjanja dušičnih spojeva i fosfora što je u teoriji predviđeno tek trećim stupnjem pročišćavanja otpadnih voda.

Skip to content