Skupština društva i Nadzorni odbor

Skupština društva

Skupštinu društva čine svi članovi Društva – Grad Labin, te Općine Raša, Sveta Nedelja, Kršan i Pićan prema slijedećoj vlasničkoj strukturi:

  1. Grad Labin……………………….54,40%
  2. Općina Kršan……………………17,52%
  3. Općina Raša……………………..16,50%
  4. Općina Sveta Nedelja …………….8,68%
  5. Općina Pićan ……………………..2,90%

Predsjednik Skupštine je Valter Glavičić, a ostali članovi Skupštine su Glorija Paliska, Irene Franković, Roman Carić i Dean Močinić

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sastoji se od pet članova. Četiri člana Nadzornog odbora izabrana su iz redova članova Društva, a jednog člana kao predstavnika radnika imenovalo je Radničko vijeće.

  1. Silvano Vlačić – predsjednik
  2. Ivan Vozila – zamjenik predsjednika
  3. Mario Brezac – član
  4. Valter Fonović – član
  5. Bruna Vlašić Jakovčić – član
Skip to content