Zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju

Izvori

Vodoopskrbni sustav Vodovoda Labin d.o.o. koristi vodu iz 6 (šest) izvora koji su uključeni u vodoopskrbni sustav, a to su Kožljak, Plomin, Fonte Gaja, Kokoti, Mutvica i Sv.Anton .

Za navedene izvore Vodovod Labin posjeduje vodopravne dozvole za korištenje  vode za potrebe javne vodoopskrbe izdane od strane Hrvatskih voda.

Vodovod Labin osigurava sustavnu kontrolu kvalitete vode  i zdravstvene ispravnosti od izvorišta do potrošača putem vlastitog laboratorija i putem ovlaštenih laboratorija HZZJZ i ZZJZIŽ .

ZZJZ Istarske županije – Pula, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša, provodi monitoring izvorišta Vodovoda Labin prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju NN 56/13,64/15,104/17,115/18,16/20 i Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (N.N. 125/17,39/20) na osnovu Plana programa monitoringa izvorišta vode namijenjenoj javnoj vodoopskrbi kojeg donosi Ministarstvo zdravlja, te daje ocjenu i mišljenje o kvaliteti vode izvorišta namijenjenoj javnoj vodoopskrbi.

Analize kvalitete sirove vode na svim izvorima pokazuju da voda zahtijeva obradu postupkom dezinfekcije kao opće i preventivne mjere s ciljem osiguranja zdravstvene ispravnosti . 

Distributivna mreža

Osim prirodnih, izvorskih voda ispituju se i dezinficirane (klorirane) vode na mjernim postajama sustava javne vodoopskrbe koja su reprezentativna za određene dijelove distributivne mreže (vodospreme, prekidne komore, mjesta do potrošača).

Provodi se samokontrola putem internog laboratorija Vodovoda Labin te monitoring koji provodi Istarska županija (redovni i revizijski) te putem Ugovora sa ZZJZIŽ, a sve prema prethodno navedenoj zakonskoj regulativi.

Skip to content