Prigovori i reklamacije

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19)  potrošači mogu prigovore na račune za isporučene vodne usluge, odnosno na izvršene ostale usluge Društva podnijeti u PISANOM obliku u poslovnim prostorijama Vodovoda Labin d.o.o., Slobode 6, 52220 Labin, putem pošte na adresu Društva, telefaksa na broj 00385 52 884 099, elektroničke pošte: ili putem web forme na internet stranici Vodovoda Labin d.o.o.

Forma za prijavu reklamacija

Prigovor se može podnijeti u roku u kojem  račun dospijeva na naplatu.

Pismeni prigovor na ispostavljeni račun rješava potrošački odjel Vodovoda Labin d.o.o. u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Ako je Vodovod Labin d.o.o. uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađivanje obračuna u poslovnim knjigama najkasnije do ispostavljanja narednog računa s novim obračunom te dostaviti potrošaču pismeni odgovor.

Ukoliko potrošač nije zadovoljan rješenjem prigovora, tj. pisanim odgovorom Vodovoda Labin d.o.o., može podnijeti pisanu reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača, kao drugostupanjskom tijelu, u roku od 15 dana od dostave rješenja od strane Vodovoda Labin d.o.o. na adresu: Vodovod Labin d.o.o., Slobode 6, 52220 Labin,  putem telefaksa na broj 00385 52 884 099 te putem elektroničke pošte: vodovod-labin@vodovod-labin.hr.

Povjerenstvo za reklamacije potrošača mora pisano odgovoriti potrošačima na zaprimljene reklamacije u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA PRIMIJENJUJE SE NA FIZIČKE OSOBE!

Skip to content