Izvještaji laboratorija

Izvještaji laboratorija službe pročišćavanja i kontrole kvalitete vode

Odjel  – laboratorij službe pročišćavanja i kontrole kvalitete vode provodi ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i kontrolu tehnološkog procesa dezinfekcije na vodoopskrbnom području grada Labina te općina Raša, Sveta Nedjelja, Kršan i Pićan u skladu sa zakonskom regulativom – Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (N.N. 56/13,N.N.64/15,  N.N.104/17, NN 115/18, NN16/20) i Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (N.N. 125/17, N.N. 39/20)

Programom ispitivanja obuhvaćene su:

  • o   prirodne vode/ izvorišta : KOŽLJAK, PLOMIN, FONTE GAJA, KOKOTI , MUTVICA i Sv. ANTON
  • o   dezinficirane vode u vodoopskrbnim objektima  – vodospremama: KATUN, PLOMIN, BREG, RAŠA, VIDIKOVAC, POTPIĆAN, DRAGA, RABAC, PRESIKA, KOROMAČNO, CRNI, BARČICA, ŠKRKONI, MARINAI , MARINA II,
  • o   dezinficirane vode u vodovodnoj mreži: PLOMIN, ČEPIĆ, POTPIĆAN, LABIN, RABAC, RAŠA, KOROMAČNO, RAVNI, MALI KOSI, GOLOGORIČKI DOL
  • o   dezinficirane vode na ostalim mjernim mjestima prema ukazanoj potrebi

Učestalost uzimanja uzoraka vode za  ispitivanja parametara zdravstvene ispravnosti i kontrolna mjesta određena su godišnjim planom uzorkovanja i analiza i usklađena su sa načelima HACCP  sustava (sustavom upravljanja rizicima i krizom)  te potvrđena certifikacijom od strane Bureau Veritas Croatia.

Analizom uzoraka vode obuhvaćena su slijedeća određivanja:

  • Mikrobiološki parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju
PokazateljMjerna jedinicaMDK
Escerichia coli (E.Coli)broj/100ml0
Enterokokibroj/100ml0
  • Kemijski parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju
PokazateljMjerna jedinicaMDK
Fluoridimg/l1,5
Nitratimg/l50
Nitritimg/l0,50
Kloritiµg/l400
Kloratiµg/l400
  • Indikatorski parametri (kemijski i mikrobiološki)
PokazateljMjerna jedinicaMDK
Amonijmg/l0,50
FosfatiµgP/l300
Kalcijmg/l 
Kalijmg/l250
Kloridimg/l250,0
Koncentracija vodikovih ionapH jedinica6,5-9,5
Magnezijmg/l 
MutnoćaNTU4
Natrijmg/l200,0
Slobodni rezidualni klor/ klor-dioksidmg/l0,5
Sulfatimg/l250,0
UtrošaK KMnO4O2mg/l5,0
VodljivostµS/cm/200C2500,0
Broj kolonija 220CBroj/1ml100
Broj kolonija 360CBroj/1ml100
Ukupni koliformibroj/100 ml0
Pseudomonas aeruginosabroj/100 ml0

Osim internih ispitivanja, zdravstvena ispravnost isporučene vode ispituje se i u ovlaštenim laboratorijima Hrvatskog Zavoda za javno zdravstvo i Zavoda za javno zdravstvo Županije istarske propisanim monitoringom izvorišta te redovnim i revizijskim monitoringom vode za ljudsku potrošnju.

Rezultati ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju ZZJZIŽ i HZZJZ – analiza B prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registara pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17)  :  Analitički izvještaj ZZJZIŽ i HZZJZ -analiza B mreža Labin za 2019. godinu – preuzmite dokument ovdje

Rezultati ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju ZZJZIŽ i HZZJZ – analiza B prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registara pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17) , NN(39/20) :  Analitički izvještaj ZZJZIŽ i HZZJZ -analiza B mreža Labin za 2020. godinu – preuzmite dokument ovdje

Mjesečni izvještaji

Galerija slika –slike laboratorija

Najčešća pitanja potrošača

-pojava bijele, žute i crveno-smeđe boje vode i tvrdoća vode

Pojava „bijele“  boje u vodi za ljudsku potrošnju:

Korisnici naše usluge opskrbe vodom  ponekad primijete „bijelu“   (mliječnu) boju vode koju najčešće povezuju sa klorom u vodi, smatrajući da je samo bistra (prozirna) voda ispravna za upotrebu. Klor, klor-dioksid i natrijev hipoklorit  koji se koriste za dezinfekciju nisu okom vidljivi , iako su prisutni do maksimalno dozvoljene vrijednosti od 0,50 mg/l ,a štite vodu za ljudsku potrošnju od naknadne mikrobiološke kontaminacije. Bijelo obojenje nije nastalo od klora već  je povezano sa  zračnim mjehurićima mikroskopske veličine  koji nastaju u cijevima zbog razlike u tlaku, najčešće nakon sanacije kvarova, radova na mreži i ponovnog puštanja vode u sustav.  Otvaranjem slavine smanjuje se tlak vode a time dolazi i do smanjenja topljivosti plinova u vodi te se mjehurići zraka podižu na površinu vode i oslobađaju pa se voda nakon kratkog vremena izbistri. Nastala pojava boje ne utječe na zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju.

Svatko može jednostavnim pokusom provjeriti da li je razlog bijeloj vodi otopljeni zrak:

  1. U čistu staklenu čašu ulijte „bijelu“ vodu iz slavine.
  2. Nakon nekoliko sekundi možete primijetiti kako se voda bistri od dna prema vrhu  dok se svi mjehurići zraka  ne oslobode na površini.

„Bijela“ voda ne utječe na zdravlje i zdravstveno je ispravna.

Pojava žute/ crveno-smeđe boje u vodi za ljudsku potrošnju:

Pojava žute boje vode dolazi  zbog čestica koje uđu u vodovodni cjevovod prilikom izvođenja radova, popravka kvarova na sustavu javne vodoopskrbe ili internoj vodovodnoj instalaciji potrošača..

Crveno – smeđe obojenje vode je česta pojava nakon dužeg mirovanja vode u cijevima, male izmjene vode. Pocinčane željezne cijevi s vremenom oksidiraju i nastaje rđa, čije sitne čestice vodu oboje u prljavo crveno – smeđe, što nije opasno za zdravlje.

Preporuka potrošačima u oba slučaja je  isprati vlastiti cjevovod na svim izljevnim mjestima unutar kućanstva 5-10 min.

Ukoliko potrošač primjeti da  duže vrijeme teče prljava voda usprkos ispiranju vlastitog cjevovoda, može kontaktirati Vodovod Labin i pojasniti primjedbu te ostaviti svoje podatke.  Djelatnici Vodovoda Labin će u najkraćem mogućem vremenu ispitati uzrok pojave žute ili mutne vode i provesti potrebne  korektivne radnje.

Tvrdoća vode:

Česti upiti korisnika naše usluge opskrbe vodom  odnose se na TVRDOĆU vode, naročito onih kojih posjeduju perilce posuđa  kako bi podesili regulator učinkovitosti pranja .

Tvrdoća vode je svojstvo koje ovisi o mineralizaciji vode, odnosno o količini kalcijevih, magnezijevih i drugih vrsta soli u vodi koji su i esencijalni minerali  za ljudsko zdravlje i neophodni su u prehrani. Voda je mekša ili tvrđa ovisno o sadržaju iona karbonata i hidrogenkarbonata koji se povezuju sa ionima kalcija i magnezija.

Najčešće se mjeri i izražava u njemačkim stupnjevima tvrdoće (0 dH).

Osnovni nivoi tvrdoće vode izraženi su u tabeli:

    < 4 0 dHmeka voda
    4 – 8 0 dHlagano tvrda voda
    9 – 18 0 dHumjereno tvrda voda
    18 – 25 0 dHtvrda voda
    ˃ 25 0 dHvrlo tvrda voda

Tvrdoće voda izvora koje koristi Vodovod Labin kreću se od lagano tvrdih voda do umjereno tvrdih, a s obzirom da se potrošači opskrbljuju iz različitih zona opskrbe molimo da se jave u Vodovod kako bi ih što preciznije svrstali u koju kategoriju tvrdoće spadaju.

Skip to content