Mjera 6

Nabava opreme

Projektom se predviđa zamjena postojeće dotrajale opreme i nabava nove opreme sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Konkretno projektom će se nabaviti:

 • Vozilo za prijevoz radnika (2x)
  • Vozilo za prijevoz radnika – kombi vozilo dupla kabina sa sandukom i kiperom
  • Zamjena vozila za prijevoz radnika – kombi vozilo dupla kabina sa sandukom
  • Furgon vozilo za opremom za CCTV inspekciju
  • Terensko vozilo sa opremom za istraživanje kvarova na vodovodnoj mreži
  • Specijalno vozilo za ispiranje i čišćenje kanalizacije sa sustavom reciklaže vode – dvoosovinska šasija ukupna zapremina cisterne cca 6.000 litara
  • Specijalno vozilo za ispiranje i čišćenje kanalizacije – dvoosovinska šasija manjih dimenzija (spremnik otpadne vode od 3000 do 4000 lit, spremnik čiste vode min. 1000 lit)
  • Specijalno vozilo za pražnjenje septičkih jama – dvoosovinska šasija (spremnik otpadne vode i spremnik čiste vode)
  • Specijalno vozilo za odvoz kontejnera – samopodizač kontejnera – dvoosovinsko šasija ukupne nosivosti 18 t
  • Specijalno vozilo kamion kiper sa dizalicom – dvoosovinska šasija ukupne nosivosti 18 t
  • Mini bager od 3,2 do 3,5 t
  • Prijenosni agregat s pumpom za ispumpavanje (2x)
  • GIS sustav za odvodnju – nabava opreme, nabava software-a, edukacija

Ova mjera projekta ima kapitalni trošak 2.000.000 EUR.

Skip to content