Mjera 4

Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe

Vodni gubici na sustavu su oko 25%, no na sustavu osim gubitaka vode značajniji problem predstavljaju kvarovi (puknuća). Vodovod Labin ima godišnje oko 170-190 intervencija na sanaciji tih kvarova. Analize su pokazale da je veliki dio postojeće mreže u lošem stanju i projektom se kao kratkoročna mjera sanacije predviđa sanacija oko 23,75 km vodoopskrbne mreže.

 

Također predviđa se i rekonstrukcija i dogradnja sljedećih objekata:

 • Rekonstrukcija CS Brdo -Presika
 • Rekonstrukcija CS Plomin
 • Rekonstrukcija HS Letaj
 • Rekonstrukcija CS Fonte Gaja (smjer Raša, Breg i Breg 2)
 • Rekonstrukcija HS Breg-Salakovci
 • Rekonstrukcija CS Kokoti
 • Rekonstrukcija CS Štrmac
 • Ugradnja optike:
  • CS Fonte Gaja – VS Breg
  • VS Breg – CS Brdo
  • VS Breg – VS Stanišovi
  • VS Stanišovi – VS Koromačno
  • CS Plomin – CS Bubić jama
  • CS Plomin – Pristav
  • VS Škrokoni – VS Ravni
 • Ugradnja daljinske stanice s komplet opremom
  • VS Katun
  • VS Boljevići
  • HP Bembići
  • HP Ripenda Breg
  • HP Martinski
  • HP Gornji Labin
  • HP Letaj
  • VS Crni
 • Rekonstrukcija dispečerskog centra Labin i podcentara Fonte Gaja i UPOV Labin.

Obzirom da će se rekonstruirati distributivna mreža na kojoj ima najviše puknuća i najviše gubitaka vode te da će se nadograditi nadzorno upravljački sustav i rekonstruirati postojeći objekti na vodoopskrbnoj mreži predviđa se da će gubici vode na sustavu pasti na oko 17-18%, a smanjit će se i broj kvarova. Uštede provođenjem ove mjere ogledaju su u smanjenim troškovima zahvaćanja vode i smanjenim troškovima na sanaciji kvarova i iznose 1,2 – 1,3 milijuna HRK godišnje tijekom projektnog perioda.

Ova mjera projekta ima kapitalni trošak oko 43,08 milijuna HRK.


Skip to content