Mjera 4

Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe

Gubici na sustavu su oko 25%, no na sustavu osim gubitaka vode značajniji problem predstavljaju kvarovi (puknuća). Vodovod Labin ima godišnje oko 170-190 intervencija na sanaciji tih kvarova. Analize su pokazale da je 18,8 km postojeće mreže u lošem stanju i projektom se kao kratkoročna mjera sanacije predviđa sanacija 15,1 km vodoopskrbne mreže.

Također predviđa se i rekonstrukcija i dogradnja sljedećih objekata:

 • Rekonstrukcija CS Brdo -Presika
 • Rekonstrukcija CS Plomin
 • Rekonstrukcija HS Letaj
 • Rekonstrukcija CS Fonte Gaja (smjer Raša, Breg i Breg 2)
 • Rekonstrukcija HS Breg-Salakovci
 • Rekonstrukcija CS Kokoti
 • Rekonstrukcija CS Štrmac
 • Ugradnja optike:
 • CS Fonte Gaja – VS Breg
 • VS Breg – CS Brdo
 • VS Breg – VS Stanišovi
 • VS Stanišovi – VS Koromačno
 • CS Plomin – CS Bubić jama
 • CS Plomin – Pristav
 • VS Škrokoni – VS Ravni
 • Ugradnja daljinske stanice s komplet opremom
  • VS Katun
  • VS Boljevići
  • HP Bembići
  • HP Ripenda Breg
  • HP Martinski
  • HP Gornji Labin
  • HP Letaj
  • VS Crni
 • Rekonstrukcija dispečerskog centra Labin i podcentara Fonte Gaja i UPOV Labin.

Obzirom da će se rekonstruirati distributivna mreža na kojoj ima najviše puknuća i najviše gubitaka vode te da će se nadograditi nadzorno upravljački sustav i rekonstruirati postojeći objekti na vodoopskrbnoj mreži predviđa se da će se gubici vode na sustavu smanjiti na oko 17-18% od ukupno zahvaćene količine vode, a smanjit će se i broj kvarova. Uštede provođenjem ove mjere ogledaju su u smanjenim troškovima zahvaćanja vode i njezine dezinfekcije te smanjenim troškovima na sanaciji kvarova i iznose 1,5 – 1,7 milijuna HRK godišnje tijekom projektnog perioda.

Ova mjera projekta ima kapitalni trošak od oko 27,2 milijuna HRK.

Skip to content