Mjera 4

Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe

Gubici na sustavu su oko 25%, no na sustavu osim gubitaka vode značajniji problem predstavljaju kvarovi (puknuća). Vodovod Labin ima godišnje oko 200 intervencija na sanaciji tih kvarova. Analize su pokazale da je veliki dio postojeće mreže u lošem stanju i projektom se kao kratkoročna mjera sanacije predviđa sanacija 23.238 m vodoopskrbne mreže te izgradnja 4.493 m novih vodoopskrbnih cjevovoda. Također predviđa se i rekonstrukcija i dogradnja sljedećih objekata:

  • Rekonstrukcija CS Draga
  • Rekonstrukcija CS Fonte Gaja

 

Ova mjera projekta ima kapitalni trošak od 7.810.960 EUR.

Skip to content