Mjera 2

Izgradnja novog dijela sustava sanitarno fekalne odvodnje

Proširenje razdjelnog sustava odvodnje planirana je širenjem fekalne kanalizacije u sklopu ovog Projekta, odnosno izgradnjom 44.862 m gravitacijskih cjevovoda sa 25 crpne stanice i 10.035 m tlačnih cjevovoda, 18.575 m vakuumske kanalizacije s 2 crpne stanice. Dodatno je predviđena izgradnja 5.232 m spojnog cjevovoda i 2.115 m tlačnog cjevovoda između postojećeg UPOV-a Labin i novog UPOV-a TE Vlaška. U sklopu ove mjere predviđa se i rekonstrukcija 6.899 m vodovoda u naselju Raša zbog uskih ulica (isti rov s izgradnjom nove odvodje). Razvoj sustava oborinske odvodnje predmetnog područja je predviđen iz drugih izvora te nije predmet ovog projekta.

U sklopu ove mjere predviđa se i izgradnja kućnih priključaka na postojećoj mreži kako bi se povećala priključenost. Projektom se predviđa  izgradnja i širenje sustava u sljedećim naseljima: Breg, Gondolići, Kapelica, Kranjci, Krapan, Labin, Presika, Raša, Ripenda Verbanci, Rogočana, Salakovci i Vinež. U sklopu budućih mjera i dugoročnog razvoja sustava odvodnje na području Labinštine, a neovisno o ovom projektu, predviđa se i spajanje naselja Ripenda Kras, Most-Raša, Trget i Snašići na zajednički sustav odvodnje s centralnim UPOV-om na lokaciji TE Vlaška.

Ova mjera projekta ima kapitalni trošak od oko 33.869.615 EUR.

Skip to content