Mjera 2

Izgradnja novog dijela sustava odvodnje

Proširenje sustava odvodnje od 46,1 km’ gravitacijskih cjevovoda s 12 crpnih stanica i 9,56 km’ tlačnih cjevovoda (dodatno jedna velika crpna stanica predviđena na glavnom odvodnom kanalu prema UPOV-u na lokaciji TE Vlaška). Dodatno je predviđena izgradnja 6.110 m spojnog cjevovoda između postojećeg UPOV-a Labin i novog UPOV-a TE Vlaška. Na postojeće sustave odvodnje kojima trenutno upravlja Vodovod Labin d.o.o. spojeno je prema izrađenim analizama 3.284 kućanstava, odnosno 8.413 stanovnika. Realizacijom projekta, omogućit će se uvjeti da zajedno s realizacijom investicija koje na području Labinštine financira IVS na sustave odvodnje bude spojeno 2.803 novih priključaka odnosno 7.569 novih stanovnika (sveukupan broj spojenih stanovnika na razini 2025. godine iznosi 16.121). U sklopu ove mjere predviđa se i izgradnja kućnih priključaka na postojećoj mreži kako bi se povećala priključenost. Projektom se predviđa  izgradnja i širenje sustava u sljedećim naseljima: Breg, Gondolići, Kapelica, Kranjci, Krapan, Labin, Presika, Raša, Ripenda Verbanci, Rogočana, Salakovci i Vinež. U sklopu budućih mjera i dugoročnog razvoja sustava odvodnje na području Labinštine, a neovisno o ovom projektu, predviđa se i spajanje naselja Ripenda Kras, Most-Raša, Trget i Snašići na zajednički sustav odvodnje s centralnim UPOV-om na lokaciji TE Vlaška.

Ova mjera projekta ima kapitalni trošak od oko 145,4 milijuna HRK

Skip to content