Mjera 2

Izgradnja novog dijela sustava odvodnje

Proširenje sustava odvodnje od 41,2 km’ gravitacijskih cjevovoda, 17,8 km vakuumske kanalizacije, te izgradnja 17 crpnih stanica i 9,98 km’ tlačnih cjevovoda (dodatno jedna velika crpna stanica predviđena na glavnom odvodnom kanalu prema UPOV-u na lokaciji TE Vlaška). Dodatno je predviđena izgradnja 6.840 m spojnog cjevovoda između postojećeg UPOV-a Labin i novog UPOV-a TE Vlaška. U sklopu ove mjere predviđa se i rekonstrukcija 4,19 km vodovoda u naselju Raša zbog uskih ulica (isti rov s izgradnjom nove odvodje). Na postojeće sustave odvodnje kojima trenutno upravlja Vodovod Labin d.o.o. spojeno je prema izrađenim analizama 3.284 kućanstava odnosno 8.413 stanovnika. Realizacijom projekta, omogućit će se uvjete da zajedno s realizacijom investicija koje na području Labinštine financira Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. (IVS) na sustave odvodnje bude spojeno 2.803 novih priključaka odnosno 7.569 novih stanovnika (sveukupno spojenih stanovnika na razini 2025. godine 16.121). U sklopu ove mjere predviđa se i izgradnja kućnih priključaka na postojećoj mreži kako bi se povećala priključenost. Projektom se predviđa izgradnja i širenje sustava u sljedećim naseljima: Breg, Gondolići, Kapelica, Kranjci, Krapan, Labin, Presika, Raša, Ripenda Verbanci, Rogočana, Salakovci i Vinež. U sklopu budućih mjera i dugoročnog razvoja sustava odvodnje na području Labinštine, a neovisno o ovom projektu, predviđa se i spajanje naselja Ripenda Kras, Most-Raša, Trget i Snašići na zajednički sustav odvodnje s centralnim UPOV-om na lokaciji TE Vlaška.

Ova mjera projekta ima kapitalni trošak oko 212,14 milijuna HRK.

Skip to content