Mjera 3

Izgradnja i dogradnja UPOV-a

Tehničko rješenje odvodnje u aglomeracijama Labin, Raša i Rabac je koncipirano tako da Labin, Raša i Sveta Nedelja imaju zajednički uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji TE Vlaška (20.100 ES, treći stupanj pročišćavanja, MBR tehnologija) uz termalno sušenje mulja (postrojenje za obradu mulja služilo bi za obradu mulja sa svih manjih UPOV-a s područja Labinštine termalnim sušenjem).

Pročišćavanje otpadnih voda s aglomeracije Rabac predviđeno je na lokaciji Girandella (12.400 ES, drugi stupanj pročišćavanja, CAS tehnologija i podmorski ispust duljine oko 500 m na dubini 60 m).

Predviđa se i rekonstrukcija i izmještanje UPOV-a Plomin (700 ES, drugi stupanj pročišćavanja i ispust duljine oko 500 m na dubini oko 30 m).

U sklopu izgradnje UPOV-a predviđena je i izgradnje sve prateće infratsrukture (pristupni put, struja, voda, telekomunikacie i dr.).

Također je predviđena i rekonstrukcija UPOV-a Pićan na kojem će se prvenstveno zamijeniti automatsko ulazno sito i mješač aeracijskog bazena, no predviđene rekonstrukcije obuhvaćaju i sve prateće radove na uređenju objekta, montažu/demontažu postojeće elektrostrojarske opreme te troškove zbrinjavanja otpada i zamijenjene opreme.

Ova mjera ima kapitalni trošak oko 130,93 milijuna HRK.

Skip to content