Upravljanje projektom

Za uspješnu provedbu projekta predviđeno je angažiranje kvalificiranih stručnjaka projekta (tako zvani PIU – engl. Project Implementation Unit) od strane Naručitelja (isporučitelja vodnih usluga) za usluge upravljanja projektom. Obzirom da Naručitelj Vodovod Labin d.o.o. nema dovoljan broj stručnjaka za provedbu projekta u punom smislu predlaže se formiranje jedinice za provedbu projekta. Prema prijedlogu Konzultanta ovu jedinicu čini 8 stručnjaka. Poduzeće je već oformilo posebni odjel za provedbu EU projekta te je zaposlen dipl.ing građevine i 2 pripravnika dipl.ing.stroj. koji će nadzirati provođenje projekta, a unutar ovog odjela izdvojit će se zasebna jedinica za provedbu projekta, koju će sačinjavati 2 stručnjaka nabavljena u sklopu zasebne javne nabave usluga te 6 stručnjaka kao novi zaposlenici Naručitelja.

Ova komponenta projekta ima kapitalni trošak od oko 15,80 milijuna HRK.

Skip to content