10. svibnja 2021. / Novosti

ZAVRŠEN POSTUPAK NABAVE ZA IZGRADNJU VODOVODNOG OGRANKA I JAVNE ODVODNJE NA DIONICI OŠ VINEŽ –JURAJ

U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi na razdoblje od tri mjeseca za predmet nabave: IZGRADNJA VODOVODNOG OGRANKA I JAVNE ODVODNJE NA DIONICI OŠ VINEŽ –JURAJ, Evidencijski broj nabave: 2/2021-Emv-1, CPV oznaka 45231000-5,  odabrana je ponuda Ponuditelja RAKOS, Obrt u građevinarstvu, Ravni 29, 52220 Labin,  41067515658 kao ekonomski najpovoljnija s cijenom ponude u iznosu od 1.613.761,00 kuna (bez PDV-a) odnosno ukupnom cijenom ponude u iznosu od 2.017.201,25  kuna (sa PDV-om) i jamstvenim rokom za otklanjanje nedostataka u trajanju 60 mjeseci koja je javno objavljena dana 07.05.2021. godine.

S obrtom RAKOS sklopit će se Ugovor o javnoj nabavi  nakon isteka roka mirovanja koji iznosi petnaest dana.

Skip to content