Razvojni projekti

1. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda na području visoke zone Grada Labina i izgradnja crpnih stanica

Projekt obuhvaća izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda NL DN 125 i DN 100 u dužini od 8276,90 m i 2 crpne stanice CS Kopač i Vučići.

2018.g. provedeno je javno nadmetanje za predmetni projekt i zaključen je Okvirni sporazum s izabranim izvođačem radova, tvrtkom „De Conte“ d.o.o. Labin na razdoblje od 3 godine i iznosom od 9.684.460,00 (bez PDV-a).

Trenutno u realizaciji 5. Ugovor, rok za dovršetak 5. Ugovora je 31.12.2020.g. Dio projekta sufinanciran je od strane Hrvatskih voda.

Vrijednost investicije: 610.007,50 kn.

Izvođač radova: De Conte d.o.o. Labin.

Grafički prilog: situacijski prikaz – prikaz slike na web stranici i link na pdf

2. Koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava Labin s uspostavom GIS tehničko informacijskog sustava, matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja te predstudijom izvodljivosti

Vrijednost projekta: 1.747.964,00 kn.

Izrađivači projekta: Hidroprojekt-Ing d.o.o., Eko-mlaz.dm d.o.o., Hidro-expert d.o.o., Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o.

Skip to content