29. ožujka 2022. / Novosti

Ustavni sud privremeno zaustavio postupak spajanja vodovoda

Ustavni sud je na sjednici održanoj 29. ožujka donio rješenje, kojim je pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o uslužnim područjima, kojim je naloženo spajanje vodovodnih poduzeća i odvodnje.

Do donošenja konačne odluke u tom predmetu, Ustavni sud privremeno je obustavio izvršenje svih općih i pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na temelju navedene Uredbe.

Ustavni sud prihvatio je da razlozi zbog kojih su predlagatelji predložili pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom te Uredbe otvaraju pitanje njezine formalne suglasnosti s Ustavom i zakonom, pitanje kriterija prema kojima su uspostavljena uslužna područja i određene njihove granice te kriterija kojima su određena društva preuzimatelji, što podrazumijeva podrobno ispitivanje navedenog problema u skladu s ustavnim vrednotama i zakonskim odredbama koje reguliraju navedeno područje.

Polazeći od razloga koji su izneseni u odnosu na štetne posljedice koje može prouzročiti primjena Uredbe, a imajući u vidu i rok određen člankom 89. stavcima 1., 3. i 4. Zakona o vodnim uslugama (8. travnja 2022.) u kojem se treba izvršiti prijenos komunalnih vodnih građevina, Ustavni sud, vodeći se načelom pravne sigurnosti i objektivnog pravnog poretka, ocijenio je potrebnim privremeno obustaviti izvršenje svih općih i pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na temelju te Uredbe do donošenja odluke o njezinoj suglasnosti s Ustavom i zakonom.

Ovo rješenje ne prejudicira konačnu ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom osporenih članaka Uredbe i Uredbe u cjelini, stoji u priopćenju Ustavnog suda, koje potpisuje predsjednik dr. sc. Miroslav Šeparović.

Skip to content