07. svibnja 2021. / Novosti

U POSTUPKU JAVNE NABAVE ODABRAN NAJPOVOLJNIJI PONUDITELJ ZA IZGRADNJU CJEVOVODA U RAVNIMA

U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja Okvirnog sporazuma na razdoblje od tri godine s jednim gospodarskim subjektom – najpovoljnijim ponuditeljem za predmet nabave: Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od VS Ravni do naselja Ravni dana 04.05.2021. godine odabrana je ponuda ponuditelja RAKOS Obrt u građevinarstvu, Ravni 29. Labin, OIB: 41067515658 kao ekonomski najpovoljnija s cijenom. Ponuda iznosi  2.822.735,45 kuna (bez PDV-a) odnosno ukupnom cijenom ponude u iznosu od 3.528.419,31 kuna (sa PDV-om) i jamstvenim rokom za otklanjanje nedostataka u trajanju 60 mjeseci koja je javno objavljena dana 04.05.2021. godine.

S navedenim Ponuditeljem sklopit će se Okvirni sporazum na razdoblje od tri godine, a nakon isteka roka mirovanja koji iznosi petnaest (15) dana od dana dostave ove Odluke Ponuditeljima.

Skip to content