23. srpnja 2021. / Novosti

RADOVI NA SUSTAVU VODOOPSKRBE NASELJA SLAVIĆI

U četvrtak   22.srpnja 2021. direktor Vodovoda Labin Alen Golja sa suradnicima  te načelnikom Općine Pićan Deanom Močinićem  i nadzornim inženjerom  Edom Vretenarom obišli su  gradilište na vodoopskrbnom cjevovodu u naselju Slavići.  

Nakon provedenog postupka javne nabave kao najbolji ponuđač odabrana  je tvrtka Gradnja Cezare.  Prilikom obilaska gradilišta utvrđeno je da se radovi odvijaju planiranom dinamikom.

  Realizacijom  ovog  projekta izgraditi  će  se  novi  opskrbni  cjevovod  u  dužini  1.162  m  te  osigurati  dovoljne  količine vode za sanitarnu i protupožarnu potrošnju prema sadašnjim a i  budućim  potrebama

Radovi su sufinancirani od strane Hrvatskih voda.

Skip to content