01. lipnja 2017. / Javna nabava

Poziv zainteresiranim gospodarskim subjektima za prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave – Visoka zona Grada Labina

Vodovod Labin d.o.o. Labin kao naručitelj priprema postupak javne nabave male vrijednosti: IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA PODRUČJU VISOKE ZONE GRADA LABINA I IZGRADNJA CRPNIH STANICA.

Sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, N.N. broj 120/2016 (u daljnjem tekstu: Zakon), prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova, naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet (5) dana.

Stoga, sukladno prethodno navedenoj odredbi Zakona, na službenoj stranici naručitelja (www.vodovod-labin.hr) objavljujemo Nacrt Dokumentacije o nabavi, tehnički opis i troškovnik, za predmetni postupak javne nabave, te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 26.lipnja 2017. godine zaključno ,do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: .

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

Direktor:
Dino Škopac,mag.ing.mech

Skip to content