17. siječnja 2024. / Novosti

OPĆINA GRAČIŠĆE I CEROVLJE NOVI ČLANOVI SKUPŠTINE TD VODOVOD d.o.o. LABIN

Danas je održana 33.sjednica Skupštine TD Vodovod Labin d.o.o. Labin.

Na temelju Uredbe o uslužnom području, uslužno područje 24 obuhvaća gradove:  Labin, Pula – Pola i Vodnjan – Dignano, te općine Barban, Fažana – Fasana, Kršan, Ližnjan – Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat u Istarskoj županiji te Uslužno područje 24 obuhvaća i naselje Škopljak i dio naselja Gračišće (Žlepčari) iz Općine Gračišće te naselje Gologorički Dol iz Općine Cerovlje u Istarskoj županiji.

Na Skupštini su donesene  odluke o pristupanju dvaju novih članova Općina Gračišće i Općina Cerovlja u vlasničku strukturu Vodovoda Labin d.o.o. Labin te odluka o povećanju temeljnog kapitala društva. Temeljni kapital iznosi 1.383.500,00 Eur-a.

Slijedom navedenog Općine Gračišće i Cerovlja imati će  pravo glasa u Skupštini budućeg  jedinstvenog javnog isporučitelja vodnih usluga Vodovoda Pula Labin d.o.o.

Skip to content