01. ožujka 2021. / Novosti

Obavijest o stupanju na snagu novih Općih uvjeta isporuke vodnih usluga

Opći uvjeti isporuke vodnih usluga doneseni 24.02.2021. stupaju na snagu 1.03.2021.godine.

Skip to content