09. studenoga 2021. / Novosti o projektu aglomeracije

Nova 14-verzija Studije izvedivosti dostavljena JASPERS-u na pregled

Krajem srpnja 2021. godine JASPERS je dostavio izvješće u kojem su tražili dodatna pojašnjenja te je Studija novelirana prema njihovim komentarima. Posebna pozornost novelacije dana je u izračunu vezano za razdvajanje sustava oborinske i fekalne kanalizacije na području Grada Labina. Novom studijom povećane su duljine novo planirane kanalizacijske mreže kao i dijelovi vodovodne mreže predviđene za rekonstrukciju. Studijom je definirana i izgradnja novog spojnog cjevovoda CS Fonte Gaja – VS Brdo gdje se planira izgradnja uređaja za pročišćavanje vode te cjevovoda VS Brdo – VS Raša za povrat pročišćene vode u Rašu.

Noveliranu 14-tu verzije Studije izvedivosti možete preuzeti ovdje :

Skip to content