07. lipnja 2022. / Novosti

NAKON TURISTIČKE SEZONE POČETAK RADOVA NA VODOOPSKRBI NASELJA SVETA MARINA

Nakon izrade projektne dokumentacije  i rješavanja imovinsko pravnih odnosa u naselju Sv.Marina dobivena je građevinska dozvola te je proveden postupak javne nabave. U postupku javne nabave  pristigle su četiri ponude. Izabrani ekonomski najpovoljniji ponuđač  je  Rakos obrt u građevinarstvu iz Ravni.

Ukupna ugovorena investicija iznosi 985.354 kn bez PDV-a, odnosno 1.231.692,50 s PDV-om. Rok završetka je 120 dana od početka radova.

Početak radova na vodoopskrbi naselja Marina planiraju se nakon turističke sezone.

Investicijom u vodoopskrbu Sv. Marine zaokružujemo plan vodoopskrbe područja turističkih naselja Općine Raša.  

Skip to content