20. siječnja 2021. / Razvojni projekti / Razvojni projekti - Odvodnja

Nabava nove linije za odvajanje viška mulja (centrifuga)

Zbog stalnog povećanja opterećenja na UPOV-u Labin u tijeku je izrada dokumentacije za nabavu za zamjenu već zastarjele linije za odvajanje viška mulja sa novom centrifugom. Kapacitet postojeće linije za dehidraciju mulja nije više dovoljan za prihvat mulja koji se stvara na UPOV-u prilikom obrade otpadnih voda te direktno utječe i na kvalitetu same obrade. Osim povećanja kapaciteta obrade mulja, novom centrifugom trebao bi se dobiti mulj veće suhoće što utječe na smanjenje volumena i mase samog mulja, čime se direktno smanjuju troškovi manipulacije i zbrinjavanja.

FINANCIRANJE:  Investicija se procjenjuje na 700.000,00 kn bez PDV-a, a financirat će se vlastitim sredstvima Vodovoda Labin d.o.o.

Skip to content