20. siječnja 2021. / Razvojni projekti / Razvojni projekti - Vodoopskrba

Koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava Labin s uspostavom GIS tehničko informacijskog sustava, matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja te predstudijom izvodljivosti

U cilju smanjenja gubitaka vode u vodoopskrbnom sustavu i njegovom optimalnom korištenju i razvoju Vodovod Labin d.o.o. pristupio je izradi ‘Koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Labin s uspostavom GIS tehničko informacijskog sustava, matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja te predstudijom izvodljivosti’. Plan rada koncepcijskog rješenja sastoji se od:

 • analize postojećeg stanja izgrađenosti sustava
 • dobave GIS programske opreme i uspostava GIS informacijskog sustava
 • analize potreba za vodom
 • izrade preliminarnog matematičkog modela postojećeg stanja
 • preliminarne podjela sustava na DMA zone te izrada plana i programa mjerenja
 • protoka i tlaka, kao i uzorkovanja vode za analize rezidualnog klora
 • provođenja mjerenja protoka i tlaka i uzorkovanja vode
 • kalibracije modela postojećeg stanja
 • zaključka o postojećem stanju funkcioniranja cjelovitog vodoopskrbnog sustava
 • analize postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava prema IWA metodologiji
 • ekonomske analize vodnih gubitaka
 • koncepcijskog rješenje DMA zona
 • koncepcijskog rješenja nadzorno-upravljačkog sustava
 • matematičkog modela planiranog stanja    
 • aproksimativnog troškovnik svih mjera unapređenja sustava       
 • predstudije izvodljivosti s prijedlogom optimalnog rješenja
 • financijske i ekonomske analize
 • isporuke hidrauličkog matematičkog modela i edukacija korisnika

Projekt je započeo u 2020. godini sa analizom postojećeg stanja izgrađenosti sustava a do sada je dobavljena GIS programska oprema i uspostavljen GIS informacijski sustav, te je izvedena je analiza potrebe za vodom. 

U 2021. godini planirana su daljnja ulaganja prema planu rada od izrade preliminarnog matematičkog modela postojećeg stanja pa do ekonomske analize vodnih gubitaka. Završetak ukupnog projekta planira se krajem 2022. godine.

Ukupna vrijednost projekta prema okvirnom sporazumu sa tvrtkom HIDROPROJEKT-ING d.o.o. iz Zagreba kao vodećim članom zajednice ponuditelja iznosi 1.747.964,00 kn bez PDV-a a do sada je utrošeno 634.114,00.

Za navedeni projekt ugovorena je i recenzija koncepcijskog rješenja od strane Građevinskog fakulteta u Zagrebu u iznosu od 85.000,00 kn bez PDV-a, a u 2020. godini utrošeno je 24.500,00 kn bez PDV-a. Ukupni projekt financira se od strane Hrvatskih Voda.

Financiranje:  Investicija za 2021. godinu procjenjuje se na 640.000 kn bez PDV-a, a financirat će se od strane Hrvatskih voda

Skip to content