07. veljače 2023. / Novosti

JOŠ JEDAN KORAK PREMA ZADRŽAVANJU SAMOSTALNOSTI VODOVODA LABIN d.o.o.

Ustavni sud na sjednici održanoj 7. veljače 2023. donio je odluku kojom se ukida Uredba o uslužnim područjima s time da ta odluka stupa na snagu 15. srpnja 2023.

Više predlagatelja (Liburnijske vode d.o.o., Grad Ivanec, Komunalac d.o.o., VODOVOD LABIN d.o.o., Grad Labin, Općina Raša, Općina Kršan, Općina Pićan i Općina Sveta Nedelja, te Metković d.o.o.) podnijelo je prijedlog za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe. Tu Uredbu donijela je Vlada Republike Hrvatske na sjednici od 30. prosinca 2021. na temelju članka 7. stavka 6. i članka 88. stavka 1. Zakona o vodnim uslugama.

Navedena Uredba objavljena je u “Narodnim novinama” broj 147 od 31. prosinca 2021., a stupila je na snagu 8. siječnja 2022.  ZoVU-om, kojeg je Ustavni sud svojim rješenjem od 20. prosinca 2022. ocijenio sukladnim s Ustavom, uređen je institucionalni okvir obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Uredbom su uspostavljena uslužna područja (njih 41), određene njihove granice i društvo preuzimatelja. Člankom 7. stavkom 6. ZoVU-a propisano je da se Uredba donosi nakon provedenog savjetovanja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i javnim isporučiteljima vodnih usluga. Ustavni sud je rješenjem od 29. ožujka 2022. pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom navedene Uredbe te je privremeno obustavio izvršenje svih općih i pojedinačnim akata i radnji koje se poduzimaju na temelju Uredbe. U ovom ustavnosudskom postupku predlagatelji su isticali prigovore formalne i materijalnopravne naravi. 

Budući da bi učinci ukidanja Uredbe s danom objave ove odluke u “Narodnim novinama” doveli do ustavnopravno neprihvatljive pravne praznine, Ustavni sud je na temelju ovlaštenja iz članka 55. stavka 2. Ustavnog zakona odgodio prestanak važenja Uredbe do isteka roka određenog u izreci odluke, to jest do 15. srpnja 2023. do kada Vlada mora donijeti novu Uredbu jer će u protivnom ukinuta Uredba prestati važiti

Skip to content