27. lipnja 2017. / Javna nabava

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima

35/2017-Emv-2

VODOVOD LABIN d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i odvodnju
LABIN,Ul.Slobode 6
Broj: 50-29 /2017
Labin, 27.06.2017.

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima

Sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, NN broj 120/2016 (u daljnjem tekstu: Zakon), dana 20.06.2017. godine, na službenoj stranici naručitelja (www.vodovod-labin.hr) objavljen je Nacrt Dokumentacije o nabavi, tehnički opis i troškovnik, za postupak javne nabave: IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA PODRUČJU VISOKE ZONE GRADA LABINA I IZGRADNJA CRPNIH STANICA.

Tijekom provedenog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, koje je trajalo do 26.06.2017. godine zaključno, na adresu elektroničke pošte naručitelja:  , niti jedan gospodarski subjekt nije dostavio svoje primjedbe i prijedloge.

Na temelju članka 198. stavak 4. Zakona, za prethodno navedeni postupak javne nabave, na službenoj stranici naručitelja (www.vodovod-labin.hr),objavljujemo Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima.

Direktor :
Dino Škopac,mag.ing.mech

Skip to content