01. ožujka 2024. / Novosti

DODIJELJENA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA IZGRDANJU CRPNE STANICE IZVORIŠTA SVETI ANTON

Danas je direktor Vodovoda Labin Alen Golja potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) za financiranje provedbe investicijskih projekata sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje za projekat izgradnje crpne stanice Sv.Anton.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 1.375.085  Eura, prihvatljivi troškovi iznose 1.098.468 Eura dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 878.774 Eura odnosno 80% prihvatljivih izdataka projekta.

Postupak dodjele proveden je kroz sljedeće faze postupka dodjele:

– administrativna provjera, provjera prihvatljivosti prijavitelja te ocjenjivanje kvalitete provedene od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kao Tijela državne uprave nadležnog za komponentu/podkomponentu

– provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti te provjera prihvatljivosti izdataka provedene od strane Hrvatskih voda kao Provedbenog tijela.

Izvor Sv.Anton smješten je istočno od sela Gorica, a udaljen je od mosta Raša oko 10 km. Po svojoj izdašnosti i stalnosti minimalnih protoka to je najznačajniji izvor uzvodno od izvora Rakonek (Vodovod Pula). Izvor se javlja u obliku manjeg jezerca na kontaktu krednih karbonatnih naslaga s aluvijalnim naslagama Raše predstavljenim glinama. To je tipičan preljevni izvor uzlaznog tipa. Režim izvora je stalan. Preljevne količine vode tijekom kišnih razdoblja dosežu maksimalne vrijednosti do 4,4 m3/s, ali tijekom ljetnih sušnih razdoblja padaju na svega 15 l/s. Na bazi podataka pokusnih crpljenja, procijenjen je kapacitet od 250 l/s.

Vodovod Labin ima vodopravnu dozvolu za korištenje izvora Sv. Anton koji je ekspolatiran po prvi puta u 2020. godini, Izvor  Sv.Anton od  izuzetne važnosti bio je u periodu velike suše 2022.godine kada je omogućio nesmetanu vodoopskrbu Labinštine i usprkos mjerama redukcije Vodovod Labin isporučio je rekordnu količinu vode od gotovo 2 miliona kubika.

Navedeni projekt je od iznimne važnosti za vodoopskrbu Labinštine gdje se u sustav redovne vodoopskrbe uvodi izvor Sv.Anton maksimalnog kapaciteta 250 l/s. Realizacijom tog projekta omogućiti će se stabilnost vodoopskrbe Labinštine za naredne generacije Labinjana te omogućuje daljnji razvoj gospodarskih aktivnosti.

Rok završetka investicije je do kraja 2025.godine.

Skip to content