Obavijesti o prekidu opskrbe vodom

NAKON RADOVA MOGUĆA SU ZAMUĆENJA VODE!

U slučaju zamućenja nazvati (dežurni telefoni):
091 1855 163 (07:00-22:00)
091 1855 164 (22:00-07:00)
052 874 311 (22:00-07:00)

Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Starogradska jezgra

Uzrok prekida: Kvar

Vrijeme prekida:
17.01.2022. 12:00 - 17.01.2022. 14:00

Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Šušnjevica - Letaj

Uzrok prekida: Radovi

Vrijeme prekida:
14.01.2022. 09:00 - 14.01.2022. 13:00

Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Ripenda Kras

Uzrok prekida: Radovi

Vrijeme prekida:
14.01.2022. 09:00 - 14.01.2022. 13:00

Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Kunj

Uzrok prekida: Radovi

Vrijeme prekida:
13.01.2022. 09:00 - 13.01.2022. 13:00

Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Tomažići

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme prekida:
10.01.2022. 10:30 - 10.01.2022. 13:00

Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: sTARE kATURE

Uzrok prekida: KVAR

Vrijeme prekida:
03.01.2022. 10:00 - 03.01.2022. 13:00

Skip to content