05. listopada 2021. / Novosti

Vinež dobiva novi sustav kanalizacije, vodoopskrbe i nogostup!

Proteklog tjedna započeli su radovi Vodovoda Labin na postavi kanalizacijske i vodovodne mreže u naselju Vinež. Naime, radi se o jednoj od tri investicije vrijedne ukupno 7,5 milijuna kuna koje se realiziraju na ovom potezu od Osnovne škole na Vinežu preko Kolcić brega i naselja Marciljani. Radi se o investicijama IVS-a, Vodovoda Labin i Grada Labina.

Važno je naglasiti kako će se upravo kroz te tri investicije koje su međusobno povezane u potpunosti zgotoviti radovi na jednoj velikoj cjelini, a uključuje odvodnju, vodoopskrbu i nogostup.

Kao što je već i poznato, IVS kroz naselje Marciljani gradi sustav sanitarne kanalizacije naselja. Za taj je projekt odobreno sufinanciranje iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj putem kojeg su odobrena sredstva u visini od 4.881.372,50 kn, odnosno odobrena su sredstva koja pokrivaju sve troškove izgradnje. Projekt obuhvaća izgradnju crpne stanice  i kanalizacijskoga sustava nove mreže sanitarnih kolektora u dužini od 2470 metara od Kolcić Brega do Marciljani, sa  šezdesetak  novih  priključaka domaćinstava na novoizgrađeni sustav odvodnje.

Kako bi sustav u naselju Marciljani mogao biti spojen na postojeći sustav odvodnje Grada Labina, Vodovod Labin prošloga je tjedna započeo s radovima na dijelu od Kolcić Brega, odnosno Juraja do OŠ Ivo Lola Ribar na Vinežu. Na tom potezu, gradi se novi vodovodni ogranak i ogranak javne odvodnje. U tijeku su radovi na iskopima, a izvođač radova nakon toga polaže cijevi javne odvodnje i nove vodovodne cijevi. Izvođač radova je obrt Rakos koji je izabran u otvorenom postupku javne nabave provedenom od strane Vodovoda Labin s cijenom ponude od 2.017.201,25  kuna (sa PDV-om).  

Kako se radovi budu odvijali po dionicama, stručne službe Vodovoda Labin kontaktirati će mještane s ciljem dogovaranje budućeg priključka. Dolazak na teren dogovorit će se sa svakim korisnikom individualno.

Ova dva međusobno povezana zahvata zapravo će tvoriti jednu cjelinu, odnosno sustav kanalizacije dužine cca 3,5 kilometara. Ove vrijedne investicije zaključit će Grad Labin na način da će se nakon završetka radova Vodovoda Labin na već spomenutom potezu od škole prema Marciljanima graditi novi nogostup dužine cca 850 metra.

„Tri investicije koje zapravo tvore jednu cjelinu primjeri su dobre suradnje, transparentnog upravljanja javnim novcem i na kraju krajeva, što je i najvažnije, investicije su to koje su našim sugrađanima potrebne i koje im olakšavaju svakodnevnicu. Upravo će na tom području, osim veoma vrijednog kanalizacijskog sustava i zamjene vodovodnih cijevi, Grad Labin odmah nakon završetka navedenih radova, započeti s izgradnjom nogostupa. Nakon mnogo godina i brojnih upita, mogu reći kako smo napokon realizirali i ovaj projekt od velikog značaja za naše Vinežane. Mogu reći realizirali, jer radovi kreću nakon polaganja cijevi, ugovor je potpisan i izvođač izabran. Na ovaj način nastavljamo s investicijama koje realiziramo u suradnji, odnosno osluškivanjem potreba  naših sugrađana, a na isti način nastavljamo i dalje.“ – naglašava gradonačelnik Valter Glavičić

Zahvat na izgradnji nogostupa obuhvaća izgradnju jednostranog nogostupa Vinež – Marciljani dužine cca 850 metara i širine 1,5 metara. Nogostup se izvodi uz lokalnu cestu u naselju Vinež (LC 50146) sa desne strane gledano u pravcu Marciljani.

U postupku javne nabave za odabir izvođača radova, odabran je najpovoljniji ponuditelj Obrt u građevinarstvu RAKOS, Ravni 29,  sa ponuđenom cijenom od 656.537,00 kn koja sa uključenim PDV-om čini ukupan iznos od  820.671,25 kn.  

Skip to content