20. siječnja 2021. / Razvojni projekti / Razvojni projekti - Odvodnja

Sustav odvodnje otpadnih voda za područje naselja Drenje – projektna dokumentacija

Izrada projektne dokumentacije-Idejnog projekta, ugovorena je u 2020.g., a aktivnosti na izradi nastavljaju se u 2021.g. Ovim Idejnim projektom sustava odvodnje otpadnih voda na području naselja Drenje rješava se prikupljanje, odvođenje i pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda te njihovo ispuštanje nakon pročišćavanja. Sustav čine kanalizacijska mreža (gravitacijski i tlačni cjevovodi), građevine (okna, crpne stanice…), uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te podmorski ispust. Ukupna duljina kanalizacijske mreže iznosi cca 4 000 m.

Financiranje: Vrijednost projektne dokumentacije iznosi 196.000,00 kn, a izvor financiranja je iz naknade za razvoj javne odvodnje

Skip to content