20. siječnja 2021. / Razvojni projekti / Razvojni projekti - Odvodnja

Sustav odvodnje otpadnih voda za područje naselja Crni – Sv.Marina – projektna dokumentacija

Izrada projektne dokumentacije-Idejnog projekta, ugovorena je u 2020.g., a aktivnosti na izradi nastavljaju se u 2021.g. Ovim Idejnim projektom sustava odvodnje otpadnih voda na području naselja Crni-Sv. Marina rješava se prikupljanje, odvođenje i pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda te njihovo ispuštanje nakon pročišćavanja. Sustav čine kanalizacijska mreža (gravitacijski i tlačni cjevovodi), građevine (okna, crpne stanice…), uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te podmorski ispust. Ukupna duljina kanalizacijske mreže iznosi cca. 7 500 m. 

Financiranje: Vrijednost projektne dokumentacije iznosi 198.500,00 kn, a izvor financiranja je iz naknade za razvoj javne odvodnje 

Skip to content