Mjera 7

Povećanje efikasnosti radnog procesa i učinkovitosti sustava

Vodovod Labin danas poslovne aktivnosti obavlja na četiri lokacije i to: lokacija VS Brdo, CS Fonte Gaja , UPOV Labin i Upravna zgrada.

Na lokaciji VS Brdo smješteno je skladište i radiona vodoopskrbe, vozni park vodoopskrbe, ured i prostorije zaposlenika PC održavanja.

Na lokaciji CS Fonte Gaja smještena je elektro radiona, dio nadzornog upravljačkog sustava te ured i prostorije zaposlenika PC Vodoopskrbe

Na lokaciji UPOV Labin smješten je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, mjesto za zbrinjavanje septičkih jama, vozni park za odvodnju, radiona, skladište, dio nadzornog upravljačkog sustava , dio laboratorija, uredi i prostorije zaposlenika PC Odvodnja

Na lokaciji upravne zgrade smješteni su uredi zajedničkih službi, dio laboratorija, dio nadzornog upravljačkog sustava, dio voznog parka PC održavanja, odvodnje i vodoopskrbe te skladište radne odjeće i arhiva.

Upravna zgrada nije u vlasništvu Vodovoda Labin već je u najmu od Grada Labina za šta Vodovod Labin godišnje plaća naknadu u iznosu od 22.279,20 €.

Dislociranim lokacijama vrlo je teško kontrolirati radne procese. Posebno se to odnosi na upravljanje resursima, kontrolu radnog vremena te operativnom organizacijom posla.

Izgradnjom novih uređaja, UPOV-a TE Vlaška, UPOV-a Girandella i UPPV-a Breg dobivamo dodatne tri lokacije koje bi dodatno otežale funkcioniranja sustava, i narušila bi se efikasnost i učinkovitost poslovanja.

Izgradnjom novih uređaja postojeći uređaj za pročišćavanja otpadnih voda Labin prestaje postojati te je projektom previđeno rušenje. Zemljište današnjeg UPOV-a je u vlasništvu Grada Labin. 

Na toj lokaciji  planira se izgradnja centralne zgrade koja će objediniti sve službe Vodovoda Labin i to: mehaničke i električarske radione za održavanje vodoopskrbe i odvodnje, zajednički laboratorij sa odvojenim dijelom vodoopskrbe i odvodnje, nadzorno upravljački sustav za vodoopskrbu i odvodnju,  skladištem te prostorom za parkiranje svih vozila u vlasništvu Vodovoda Labin kao i zajedničkim prostorijama za zaposlenike sukladno Pravilniku zaštite na radu.

U sklopu objekta napravile bi se i kancelarije za zajedničke službe što predstavlja ne prihvatljiv trošak za projekt Aglomeracije Labin – Raša – Rabac, ali će se smanjiti operativni troškovi  poslovanja i povećati efikasnost budućeg poslovanja.

Budući uređaji UPOV Girandella, UPOV TE Vlaška, UPPV Breg te sve crpne stanice biti će automatizirani i projektirani za samostalni rad uz upravljanje sa nadzorno upravljačkog centra u budućoj centralnoj zgradi.

Ova mjera ima kapitalni trošak od 1.500.000 EUR.

Skip to content