Privola

Vodovod Labin d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, ulica Slobode 6, 52220 Labin, kao Voditelj zbirke osobnih podataka/evidencija o aktivnostima obrade, obavještava Vas da su Vaši osobni podaci zaprimljeni na web stranici vodovod-labin@vodovod-labin.hr (u daljnjem tekstu: web stranica) i da će biti obrađeni i pohranjeni.

Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete Vašu privolu za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih Vodovod Labin d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju  kao korisniku putem web stranice u svrhe koje su ovdje izričito navedene.

Radi se o dobrovoljnom davanju podataka te ovu Izjavu niste dužni prihvatiti, odnosno niste dužni unositi svoje osobne podatke u obrazac dostupan na ovoj web stranici.

Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka unosom u obrazac smatra se da ste suglasni s obradom istih u svrhu rješavanja o Vašem zahtjevu/predstavci/upitu.

Vodovod Labin d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi rješavanja o Vašem zahtjevu/predstavci/upitu.

Vaši osobni podaci, radi daljnje obrade mogu biti priopćeni trećim osobama, a u svrhu rješavanja Vašeg zahtjeva.

 Vaši osobni podaci ne mogu se priopćavati trećim osobama bez Vaše prethodne izričite privole, osim i samo u slučajevima propisanim zakonom.

Vaše obrađene podatke Vodovod Labin d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju čuvati će sukladno propisima o čuvanju arhivske građe.

Vodovod Labin d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka  („Narodne novine“ broj: 42/18) uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Obradi osobnih podataka u navedene svrhe možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu.

Voditelj zbirke/Evidencija o aktivnostima obrade Vaših osobnih podataka je Vodovod Labin d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, ulica Slobode 6, 52220 Labin. Napominjemo da možete u svako doba, u potpunosti i djelomice, bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka.

Opoziv privole možete izvršiti osobno,  putem pošte na gore navedenu adresu ili e-poštom na adresu: vodovod-labin@vodovod-labin.hr.

Molimo da pažljivo pročitate ovu Izjavu. Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka putem web stranice potvrđujete da ste istu pročitali i razumjeli te da dopuštate prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka na gore opisani način i svrhu.

Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj Izjavi.

Skip to content