20. siječnja 2021. / Novosti o projektu aglomeracije

Potpisan Ugovor za izradu projektne dokumentacije te dokumentacije o nabavi za prijavu projekta Labin „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracija Labin-Raša-Rabac

Vodovod Labin d.o.o. je u kolovozu 2020. godine raspisao postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije te dokumentacije o nabavi za prijavu projekta Labin „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Labin-Raša-Rabac.

Za navedeni postupak pristigla je jedna ponuda, te je nakon pregleda i ocjene dokumentacije krajem 24. studenog 2020. godine potpisan Ugovor sa Zajednicom ponuditelja: FLUM-ING d.o.o., Žrtava fašizma 2/IV, Rijeka, Hrvatska, (Vodeći član zajednice ponuditelja); Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o., Moše Albaharija 10a, Rijeka, Hrvatska; TEH PROJEKT HIDRO d.o.o., Fiorella la Guardia 13/5, Rijeka, Hrvatska; Hidro-expert d.o.o., Bujska 5, Rijeka, Hrvatska; Hidrotech d.o.o., Franje Čandeka 23A, Rijeka, Hrvatska; HIDROPROJEKT-ING projektiranje d.o.o., Draškovićeva 35/I, Zagreb, Hrvatska; WYG SAVJETOVANJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 269 G, Zagreb.

Rok za izradu projektne dokumentacije iznosi 24 mjeseca a u postupku projektiranja potrebno je definirati trase postavljanja cijevi, odabrati tehnologiju, riješiti imovinsko pravne odnose, ishoditi sve dozvole za gradnju te izraditi tendere za postupak javne nabave. Sve osim rješavanja imovinsko pravnih odnosa obveza je izvršitelja.

Nakon završetka tog ciklusa očekuje nas još jedna stepenica, a to je odobrenje JASPERS-a (Joint Assistance to Support Projects in European Regions).

Raspisivanje javne nabave za izvođenje radova planira se krajem 2022. godine a radovi će se prema sadašnjem planu izvoditi 3 godine.

Ukupna vrijednost Ugovora o izradi projektne dokumentacije iznosi 11.377.000,00 kn bez PDV-a, a sredstva za financiranje osiguravaju se temeljem Ugovora o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije sukladno Općim uvjetima ugovora o sufinanciranju projektne dokumentacije izdanim od strane Hrvatskih voda.

Skip to content