Razvojni projekti

Izrada projektne dokumentacije te dokumentacije o nabavi za prijavu projekta Labin „poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Labin-Raša-Rabac“

  • Ocijenjivanje ponuda u tijeku
Skip to content