21. lipnja 2022. / Novosti

OD 01.SRPNJA NOVE CIJENE VODNIH USLUGA

Zbog značajnog porasta cijena energenata i materijala morali smo korigirati cijenu usluge vodoopskrbe i odvodnje od 1.srpnja 2022.godine. Samo povećanje struje u iznosu od 65% od 01.01.2022.godine rezultiralo je povećanjem troškova za 1.200.000 kn. Suočeni smo i s povećanjem cijena goriva te repromaterijala za više od 40% što bi rezultiralo stvaranjem gubitka u poslovanju s obzirom da smo sve unutarnje moguće uštede iscrpili u prvih šest mjeseci ove godine.

Cijena za socijalno ugrožene građane ostala je nepromijenjena te smo na taj način pokušali zaštiti one najranjivije skupine našeg društva.

Povećanje cijene za građane iznosi 1 kn po m3 u varijabilnom dijelu, a fiksni dio je ostao nepromijenjen.

Za poslovne korisnike povećanje fiksnog dijela iznosi 5 kn po računu, a varijabilnog dijela za 1,23 kn po m3.

Usluga odvodnje za građane porasla je za 0,40 kn po m3, a za poslovne korisnike usluga je porasla za 0,70 kn po m3.

  1. Stambeni prostori :

1.1. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe

     – mjesečno po mjernom mjestu odnosno korisniku……………………………25,00 kn

1.2. varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe …………6,65 kn/m³          

1.3. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanja otpadnih voda

      – mjesečno po korisniku …………………………………………………………1,50 kn

1.4. varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanja otpadnih voda……1,60 kn/m³

1.5. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda

      – mjesečno po korisniku …………………………………………………………3,00 kn

1.6. varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda..2,70 kn/m³

  1. Poslovni prostori :

2.1. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe

     –  mjesečno po mjernom mjestu odnosno korisniku……………………………30,00 kn

2.2. varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe …………12,21 kn/m³          

2.3. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanja otpadnih voda 

       – mjesečno po korisniku …………………………………………………………2,00 kn

2.4. varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanja otpadnih voda ……2,20 kn/m³

2.5. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda                           

       – mjesečno po korisniku ……………………………………………………….. 4,00 kn

2.6. varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda 3,50 kn/m³

  1. Socijalno ugroženi stanovnici:

3.1. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe

         –  mjesečno po mjernom mjestu odnosno korisniku………………………15,00 kn

3.2. varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe…………3,39 kn/m³

3.3. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanja otpadnih voda                                

        – mjesečno po korisniku ……………………………………………………… ..0,90 kn

3.4. varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanja otpadnih voda……0,96 kn/m³

3.5. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda                           

       – mjesečno po korisniku …………………………………………………………1,80 kn

3.6. varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda..1,38 kn/m³

  1. Poljoprivreda-navodnjavanje:

4.1. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe

         –  mjesečno po mjernom mjestu odnosno korisniku………………………… 25,00 kn

4.2. varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe……………3,99 kn/m³

  1. Urbani vrtovi i javne zelene površine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave:

5.1. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe

 –  mjesečno po mjernom mjestu odnosno korisniku………………………………25,00 kn

5.2. varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe…………..3,99 kn/m³

U cijenama nije obračunat porez na dodanu vrijednost (PDV).

Utvrđuje se cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama:

1. Cijena crpljenja i zbrinjavanja:

     – stambeni prostori ……………………………………………………………37,00 kn/m³

     – poslovni prostori ……………………………………………………………..90,00 kn/m³

2. Cijena odvoza …………………………………………………………………..7,46 kn/km

U cijenama nije obračunat porez na dodanu vrijednost (PDV).

Skip to content