01. svibnja 2021. / Novosti

KOORDINACIJSKI SASTANAK SA IZRAĐIVAČIMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA AGLOMERACIJE LABIN – RAŠA – RABAC

Nakon održanih četiri radna sastanka u travnju sa projektantima danas je u prostorijama Vodovoda d.o.o. Labin održan  koordinacijski sastanak  sa izrađivačima projektne dokumentacije za aglomeracije Labin-Raša-Rabac uz prisustvo predstavnika Hrvatskih voda.

Nakon obilaska  terena i izvršenog geodetskog snimanja dijela budućih trasa sustava odvodnje i lokacija UPOV-a na koordinacijskom sastanku su se analizirale snimljene trase. Predložene su nove trase kako bi se u što je moguće više slučajeva izbjegle crpne stanice radi smanjenja operativnih troškova, analizirane su lokacije budućih UPOV-a i veličina  čestica na kojima će biti smješteni.

Na današnjem sastanku posebna pažnja dana je analizi varijante povrata pročišćene vode sa uređaja za kondicioniranje vode na Bregu u vodospremu Raša, te se raspravljalo o rekonstrukciji crpne stanice Fonte Gaja i tlačnog cjevovoda prema vodospremi Breg koji je najvažnija „žila“ u vodoopskrbnom sustavu Labinštine.

Određeni su dijelovi postojećeg sustava odvodnje gdje dolazi do odvajanja mješovitog sustava odvodnje, te su analizirane dionice koje je potrebno rekonstruirati.

Na sastanku su utvrđene nove  smjernice za daljnji nastavak projektiranja te se novi koordinacijski sastanak sa projektantima očekuje krajem sljedećeg tjedna.

Na sastanku su prisustvovali:  Dražen Kamber, predstavnik Hrvatskih voda, Miroslav Vujčić i Ana Preka iz Fluming Rijeka,  Dr.sc. Domagoj Nakić, mag.ing.aedif i Josip Jozić iz  WYG savjetovanja te Alen Golja i Klaudio Bastijanić iz Vodododa Labin.

Skip to content