08. lipnja 2021. / Novosti

Javni natječaj za radno mjesto Suradnik na provedbi EU-projekata

OBJAVA REZULTATA JAVNOG NATJEČAJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

„Nakon provedenog postupka javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto – Suradnik na provedbi EU projekta– između kandidata prijavljenih na javni natječaj odabran je kandidat:

LUKA CATELA, Marčana 28, Marčana

MAURICIO MILEVOJ, Sv.Mikule 1. Labin

Svi kandidati imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj u roku 8 (osam) dana od dana objave rezultata javnog natječaja.“

U Labinu, 29.06.2021. godine

Skip to content