20. siječnja 2021. / Novosti o projektu aglomeracije

Izrađena recenzija studije izvedivosti aglomeracija Labin-Raša i Rabac

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Recenzent) angažiran je od strane Vodovoda Labin d.o.o. iz Labina za izradu recenzije studijske dokumentacije: Studija izvodljivosti aglomeracija Labin-Raša i Rabac koju izrađuje zajednica izvršitelja s vodećim članom zajednice WYG savjetovanje d.o.o.,Zagreb.

Predmet recenzije, sukladno Projektnom zadatku, je kontrola cjelovite Studije izvodljivosti, a  koja sadržajno obuhvaća sljedeća poglavlja:

 • Sažetak projekta
 • Opći podatci
 • Pozadina projekta
 • Analiza postojećeg stanja
 • Analiza potreba
 • Analiza recipijenta pročišćenih otpadnih voda
 • Opcijska analiza tehničkih rješenja (analiza varijantnih rješenja uz prijedlog optimalne varijante za cjelovito područje aglomeracije)
 • Mjere poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine prema odabranoj varijanti
 • Analiza poslovne organizacije korisnika, nadzor nad gradnjom, upravljanje projektom, te promocija i vidljivost projekta
 • Plan provedbe i nabave
 • Procjena utjecaja na okoliš
 • Analiza poslovanja korisnika
 • Financijska analiza
 • Ekonomska analiza
 • Analiza rizika

Zadatak Recenzenta je kontinuirana i pravovremena kontrola izrađenih dijelova studijske dokumentacije do konačnog Završnog izvješća koje će uslijediti nakon dovršenja izrade relevantne studijske dokumentacije, uz eventualnu korekciju prema svim prethodno iznesenim primjedbama Recenzenta. Uz kontrolu svih elemenata koji su navedeni kao predmet recenzije, zadatak Recenzenta je da aktivno sudjeluje u raspravama i daje preporuke i smjernice na način provođenja pojedinih analiza te definiranje pojedinih tehničkih rješenja.

U tijeku izrade Studije izvodljivosti Projektant je izradio cjelovitu Studiju izvodljivosti te je ona kao takva isporučena Recenzentu na kontrolu, a isti je u studenom 2020. godine dao pozitivno završno izvješće koje možete preuzeti ovdje.

Skip to content