20. siječnja 2021. / Razvojni projekti / Razvojni projekti - Vodoopskrba

Izgradnja CS Sv. Anton – projektna dokumentacija

CS Sv.Anton predviđena je u funkciji zahvata vode na izvoru Sv.Anton te uključenje zahvaćenih količina u vodoopskrbni sustav Vodovoda Labin. Na izvoru Sv.Anton izgrađeno je 5 zdenaca u koji se projektom predviđa ugradnja potopnih crpki pojedinačnog kapaciteta 50-60 l/s, te u ukupnom radu daju ukupni kapacitet CS od 250-300 l/s.

U 2019.g. ishođena je Lokacijska dozvola i riješeni imovinsko pravni odnosi, dok se u 2021. godinu nastavlja se sa aktivnostima za ishođenje Građevinske dozvole.

Financiranje: procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 199.900,00 kn, a izvor financiranja su vlastita sredstva Vodovoda Labin d.o.o.

Skip to content