14. svibnja 2021. / Novosti

Započela izgradnja kanalizacijskog sustava Marceljani

 Iskopima teške mehanizacije Obrta Rakos ovoga tjedna započeli su radovi na projektu gradnje sanitarne kanalizacije sustava Marceljani  vrijedne 4,881 milijuna kuna.

Radi se o projektu gradnje sanitarne kanalizacije sustava Marceljani – kolektorske mreže naselja prijavljenom na natječaj od strane Istarskog vodozaštitnog sustava d.o.o. Buzet za sufinanciranje iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj putem kojeg su odobrena sredstva u visini od 4.881.372,50 kn. To je ujedno i potpora koja u cijelosti pokriva sve troškove izgradnje.

Nakon provedenog postupka Javne nabave za najpovoljnijeg ponuditelja odabran je Obrt Rakos iz Labina, a radovi će biti završeni u roku od osam mjeseci.

Projekt obuhvaća izgradnju crpne stanice  i kanalizacijskoga sustava nove mreže sanitarnih kolektora u dužini od 2470 metara od Kolcić Brega do Marceljani, sa  šezdesetak  novih  priključaka domaćinstava na novoizgrađeni sustav odvodnje.

Kako bi se ovaj sustav „spojio“ na infrastrukturu u nastavku, Vodovod Labin završio je postupak nabave te uskoro započinje s izgradnjom sustava kanalizacije od Kolcić Brega, odnosno Juraja do OŠ Ivo Lola Ribar na Vinežu kamo će novi sustav kanalizacije biti spojen na postojeći te će ova dva međusobno povezana zahvata zapravo tvoriti jednu cjelinu, odnosno sustav kanalizacije dužine cca 3,5 kilometara. U sklopu radova Vodovoda položit će se i nove vodovodne cijevi.

Nakon polaganja kanalizacijske i vodovodne infrastrukture, Grad Labin gradi novi jednostrani nogostup na cesti Vinež – Marciljani dužine cca 850 metara i širine 1,5 metara za koji je ovoga tjedna potpisan ugovor vrijedan 820.000,00 kn.

„Realizacijom tri investicije, IVS-a, Vodovoda Labin i Grada Labina, vrijedne više od 7,5 milijuna kuna, dobivamo osamdesetak novih priključaka na kanalizaciju, nove vodovodne cijevi i nogostup. Sve tri investicije međusobno će biti usklađene u poštivanju rokova i izvođenju radova.“ – naglasio je gradonačelnik Grada Labina Valter Glavičić.

Skip to content