Dezinfekcija vode za ljudsku potrošnju

O dezinfekciji općenito

Dezinfekcija se kao opća mjera provodi s ciljem osiguranja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.

Vodovod Labin u vodoopskrbnom sustavu koristi klor-dioksid, plinoviti klor i natrij-hipoklorit koji se proizvode na mjestu uporabe.

Dezinfekcija po zonama opskrbe

Dezinfekcija vodosprema Breg

Tehnološki postupak proizvodnje klor-dioksida

Uređaj za proizvodnju klor – dioksida koristi ulazne reaktante – solnu kiselinu i natrijev klorit koncentracije:

– Solna kiselina 33,0%

– Na klorit 24,5%

Reakcija ovih dviju kemikalija odvija se u PVDF reaktoru, koji je smješten u hermetički zatvoreno vanjsko kućište, a njegovo provjetravanje radi se automatski ejektorskim sistemom i optočnom vodom.

Uređaj radi prema nalogu mjerača protoka koji registrirajući protok, daje nalog u obliku impulsa za doziranje kemikalija, a time i za pokretanje proizvodnje ClO2 u reaktoru.

Proizvedeni klor dioksid (ClO2) odmah se dozira u vodu i na taj način obavlja dezinfekciju iste.

Uređaj proizvodi 2%-tnu otopinu klor dioksida (20 g/l).

Proizvedeni klor dioksid se proizvodi in-situ, što znači proizvodnju i doziranje na licu mjesta u količini koja se odmah utroši bez skladištenja klor dioksida.

Kontrolu količine reziduala klor-dioksida u vodi vršimo pomoću sonde koja je direktno priključena na analizator koji je povezan na telemetrijski sustav daljinskog nadzora i upravljanja. Sonda (elektroda) za mjerenje reziduala klor-dioksida u vodi je smještena u protočnoj posudi koja je pripadajućom armaturom spojena na mjesto za uzimanje uzorka vode.

Kroz protočnu posudu stalno protječe dezinficirana/tretirana voda.

Sustav radi potpuno automatski i povezan je  na telemetrijski sustav nadzora.

Shema proizvodnje ClO2:

Dezinfekcija smjera Raša

Tehnološki postupak elektrolitske proizvodnje klora

Uređaj za proizvodnju elektrolitskog klora proizvodi dezinficijens iz slane otopine natrijevog klorida.

Nastali plinski klor bez zadržavanja, u trenutku nastanka i na licu mjesta se otapa u vodi  (injektor) i distribuira u sustav vodoopskrbe.

Reakcija se odvija na elektrolitskim ćelijama katodi i anodi koje su odvojene polupropusnom, selektivnom membranom (propusna za jednu vrstu iona).

Reakcija započinje otapanjem soli u omekšanoj vodi i povlačenjem slane otopine na elektrode.

Pod utjecajem istosmjerne struje dolazi do razdvajanja soli na katione i anione i hidrolize vode prilikom čega ioni putuju prema elektrodama suprotnog pola. Kao glavni proizvod na anodi nastaje plinski klor in situ koji se vakuumski u trenutku nastajanja ejektira u optočni cjevovod.

Shema proizvodnje klora in situ:

A = ispust vodika (plin) direktno u vanjski zrak

B = ispust povratne vode

C = spremnik slane otopine

D = ulaz procesne vode

E = pumpa za slanu otopinu

Dezinfekcija pumpna stanica Plomin

Uređaj za proizvodnju elektrolitskog natrijevog hipoklorita proizvodi dezinficijens iz slane otopine natrijevog klorida.

Anoda i katoda u otopini su odvojene (membrana) ali se produkti miješaju nakon proizvodnje u zasebnom intermedijarnom spremniku.

Kao dezinficijens nastaje natrijev hipoklorit.

Koncentracija dobivenog sredstva za dezinfekciju je 20 – 25 g/l, (pH 9 – 9,5).

Dobiveni produkti elektrolize na elektrodama anodi i katodi miješaju se u intermedijarnom spremniku te nakon postizanja odgovarajućih parametara u otopini, automatski prebacuju u glavni spremnik za pohranu Na-hipokloritne otopine.

Iz prihvatnog se spremnika pomoću dozirne pumpe dezinficijens dozira u vodoopskrbni sustav ili vodospremu.

Na uređaju je postavljena sigurnosna oprema koja onemogućava rad uređaja, ukoliko izostane bilo koji element koji je potreban za automatski i siguran rad.

Shema proizvodnje elektrolitskog natrijevog hipoklorita:

  1. Ispust vodika
  2. Posuda sa otopinom soli
  3. Linija za punjenje spremnika natrijevog hipoklorita
  4. Dozirna pumpa
  5. Spremnik natrijevog hipoklorita

Dezinfekcija izvor Kožljak

Prirodna voda se iz izvora Kožljak dezinficira plinovitim klorom koji se također dobiva na mjestu uporabe elektolizom iz otopine soli (NaCl).(Vidi postupak dezinfekcije SMJER RAŠA)

Skip to content