Promocija i vidljivost

  • Predviđa se nabava sljedećih aktivnosti u svrhu vidljivosti i promidžbe projekta:
  • Pripremne aktivnosti u cilju informiranja i jačanja vidljivosti
  • Promidžba projekta
  • Informiranje ciljnih javnosti s ciljem jačanja vidljivosti
  • Osnaživanje kapaciteta Naručitelja za potrebe provedbe projekta s ciljem održivosti projekta
  • Odnosi s medijima s ciljem jačanja vidljivosti
  • Evaluacija provedenih aktivnosti i izrada izviješća u skladu s primjenjivim EU pravilima.

Ova komponenta projekta ima kapitalni trošak od oko 0,73 milijuna HRK.

Skip to content