Mjera 3

Izgradnja i dogradnja UPOV-a

Tehničko rješenje odvodnje u aglomeracijama Labin, Raša i Rabac je koncipirano tako da Labin, Raša i Sveta Nedelja imaju zajednički uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji TE Vlaška (20.100 ES, treći stupanj pročišćavanja s MBR tehnologijom) uz termalno sušenje mulja (postrojenje za obradu mulja služilo bi za obradu mulja sa svih manjih UPOV-a s područja Labinštine termalnim sušenjem).

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je aglo3.jpg

Pročišćavanje otpadnih voda s aglomeracije Rabac predviđeno je na lokaciji Girandella (12.400 ES, drugi stupanj pročišćavanja, CAS tehnologija i podmorski ispust duljine oko 500 m na dubini od 60 m).

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je aglo4.jpg

Predviđa se i rekonstrukcija i izmještanje UPOV-a Plomin (700 ES-a, drugi stupanj pročišćavanja i ispust duljine oko 500 m na dubini od oko 30 m). Također je predviđena i rekonstrukcija UPOV-a Pićan na kojem će se rekonstruirati automatsko ulazno sito i mješač aeracijskog bazena. U sklopu izgradnje UPOV-a predviđena je i izgradnje sve prateće infratstrukture (pristupni put, voda, struja, telekomunikacije i dr.). U sklopu ove mjere predviđa se i izgradnja hidroenergetskog postrojenja – troškovi ovog postrojenja su neprihvatljiv trošak, no obzirom da će godišnja proizvodnja električne energije značajno priodnijeti smanjenju pogonskih troškova Vodovoda Labin za predviđenih oko 125.000 HRK, ova mjera se smatra opravdanom.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je aglo5.jpg

Ova mjera ima kapitalni trošak od oko 118,1 milijuna HRK.

Skip to content