Pregled procijenjenih troškova projekta prema studiji izvedivosti

Stopa EU sufinanciranja iznosi 70,69% ukupno prihvatljivih troškova, odnosno 390.355.133 HRK, a ostatak će se financirati nacionalnom komponentom i to prema tablici:

Raspodjela prihvatljivih troškova po jedinicama lokalne samouprave:

Skip to content